تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بی‏توجهی به آیات الهی‏

ویل لکل أفاک أثیم یسمع ءایت الله تتلی علیه ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب ألیم و اذا علم من ءایتنا شیئا اتخذها هزوا أولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم و لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا و لا ما اتخذوا من دون الله أولیاء و لهم عذاب عظیم هذا هدی و الذین کفروا بئایت ربهم لهم عذاب من رجز ألیم؛(2258) و ای بر هر دروغگوی گنهکار... که پیوسته آیات خدا را می‏شنود که بر او تلاوت می‏شود، اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد؛ گویی اصلاً آن را هیچ نشنیده است؛ چنین کسی را به عذابی دردناک بشارت ده! و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود، آن را به باد استهزا می‏گیرد؛ برای آنان عذاب خوار کننده‏ای است! و پشت سرشان دوزخ است؛ و هرگز آنچه را به دست آورده‏اند آنها را (از عذاب الهی) رهایی نمی‏بخشد، و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند (مایه نجاتشان خواهند بود)؛ و عذاب بزرگی برای آنهاست! این (قرآن) مایه هدایت است، و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند، عذابی سخت و دردناک دارند!