تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خرافه‏ای بی‏اساس!

قدیمی‏ها دهن به دهن می‏گفتند در حمام‏های قدیمی و دارای خزانه، جن وجود دارد، در اوقات شب و نیمه شب تنها به حمام نروید، ممکن است مورد گزند جن‏ها قرار گیرید. این پندار خرافی باعث ترس و وحشت بسیاری شده بود.
یکی از شب‏ها نزدیک اذان صبح، شخصی در یکی از روستاها وارد حمام شد. هنگامی که نزدیک خزانه گردید، ناگهان در جلوی درگاه خزانه، شخصی سم‏دار و دم‏دار با چهره‏ای وحشتناک به او می‏نگرد، وحشت می‏کند و می‏ترسد که حتماً جن است. بر می‏گردد و به حمامی می‏گوید. حمامی هم وارد گرمخانه می‏شود و بدون ترس به طرف خزانه می‏رود و او نیز منظره را می‏بیند. پس وحشت زده می‏شود و با شتاب بیرون می‏آید.
مردم روستا از جریان مطلع می‏شوند، اما کسی جرأت نمی‏کند که به طرف خزانه برود تا این که چند نفر مأمور ژاندارمری را می‏آورند. در میان آنها یکی از آنها که شجاع بوده است، تفنگ خود را به دست می‏گیرد و جلو می‏رود و به طرف آن موجودی که خیال می‏کردند جن است، شلیک می‏کند. آن موجود به آب خزانه می‏افتد. در این بین شخصی اعلام می‏کند که بز من گم شده است! بعد معلوم می‏شود که آن موجود که مورد اصابت شلیک قرار گرفته است و مردم حتی حمامی از نزدیک شدن به آن وحشت داشته است، همان بز بوده که گذرش به حمام افتاده بوده و از گرمی آب حمام بیرون آمده و روی سکوه بالای خزانه نشسته و در انتظار نجات بوده است!(1280)