تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت دنیا

قال أبو جعفر (علیه السلام) ملک ینادی کل یوم ابن آدم لد للموت و اجمع للفناء و ابن للخراب؛(1496) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: هر روز فرشته‏ای فریاد می‏زند: پسر آدم برای مردن بزای و برای نابودی جمع کن و برای خراب شدن بساز!