تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توبه باعث تأخیر اجل‏

قالت رسلهم أفی الله شک فاطر السموت و الأرض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی أجل مسمی قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا تریدون أن تصدونا عما کان یعبد ءاباؤنا فأتونا بسلطن مبین؛(1058) رسولان آنها گفتند: آیا در خدا شک است؟! خدایی که آسمانها و زمین را آفریده؛ او شما را دعوت می‏کند تا گناهانتان را ببخشد، و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد! آنها گفتند: ما اینها را نمی‏فهمیم! همین اندازه می‏دانیم که شما انسانهایی همانند ما هستید، می‏خواهید ما را از آنچه پدرانمان می‏پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید!