تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوان محبوب خدا

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله یحب الشاب الذی یفنی شبابه فی طاعه الله؛(1334) خداوند دوستدار جوانی است که جوانی‏اش را به طاعت خداوند می‏گذارند.