تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حیا در گفتار

یانساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولامعروفا؛(1178) ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از آنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونه‏ای هوس‏انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید!