تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از عوامل ایمنی از آتش‏

علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1369) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.