تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه، اطاعت از نفس اماره است‏

و ما أبری نفسی ان النفس لأماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم؛(2311)
من هرگز خودم را تبرئه نمی‏کنم، که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر می‏کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است.