تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درود خدا بر مؤمنین‏

سلام علی موسی و هرون انا کذلک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین؛(1944) سلام بر موسی و هارون! ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‏دهیم! آن دو از بندگان مؤمن ما بودند!