تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

داروی گناهان‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لکل داء دواء و دواء الذنوب الاستغفار؛(1063) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای هر چیزی دارویی است و داروی گناهان، آمرزش خواهی است.