تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر تمسخر

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من عیر مؤمناً بشی‏ء لم یمت حتی یرکبه؛(686) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس مؤمنی را به خاطر گناهی سرزنش و تمسخر کند، نمی‏میرد تا آنکه خود آن را مرتکب گردد.