تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مصائب و ناراحتی‏ها ممکن است جلوه لطف حق باشد

و لقد أخذنا ءال فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون؛(1855) و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه‏ها گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند!