تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تأمین تمام خواسته‏های متقین در بهشت‏

لهم فیها ما یشاءون خالدین کان علی ربک و عداً مسئولاً؛(611) هر چه بخواهند در آنجا برایشان فراهم است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ این وعده‏ای است مسلم که پروردگارت بر عهده گرفته است!