تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهلول و قصر متوکل‏

گویند: روزی بهلول بر متوکل وارد شد. متوکل وضع خوب و بد قصر خود را از وی پرسید. بهلول گفت: خوب است اگر دو عیب نداشته باشد. متوکل پرسید: آن دو عیب کدام است؟ بهلول گفت: اگر از مال حلال است، اسراف شده است و انه لا یحب المسرفین؛(1654) همانا خداوند متعال اسراف کاران را دوست ندارد. و اگر از مال حرام است، خیانت کرده‏ای که ان الله لا یحب الخائنین؛(1655) همانا خداوند خائنین را دوست ندارد.