تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صفات بنده خالص‏

امام صادق (علیه السلام): لایصیر العبد عبداً خالصاً لله حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء؛(144) آدمی بنده خالص خدا نمی‏شود تا آن گاه که ستایش و نکوهش نزد او یکسان شود.