تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بنده شناس خداست!

آقایی، آقای دیگری را که زود از دنیا رفت، در خواب دید که خیلی وضعش خوب است. با خود گفت: حتما دم مرگ تصفیه شده و فشار دیده است، ولی فورا آن آقا این آیه شریفه را خواند: الذین تتوفاهم الملائکه طیبین...؛(1106) کسانی که فرشتگان با حالت خوش و گوارا، جانشان را می‏گیرد... می‏گوید: با خود گفتم: حتما در برزخ به حسابش رسیده‏اند! ولی باز آیه‏ای خواند که مؤمنان در برزخ چنین و چنان متنعم‏اند. می‏گوید: گفتم، حتما در روز حساب و قیامت مجازات می‏شود، ولی باز آیه‏ای خوند و سپس فرمود: آن طور که تو درباره من گمان داری، نیستم. در اوایل امر خوب بودم، ولی در اواسط، مقداری انحرافات داشتم، و در اواخر عمر باز خوب شدم!(1107)