تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خروج از اعتدال اساس انسان غافل‏

و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم ترید زینه الحیاه الدنیا و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان أمره فرطاً(274) و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می‏خوانند [و ]خشنودی او را می‏خواهند، شکیبایی پیشه کن، و دو دیده‏ات را از آنان بر مگیر که زیور زندگی دنیا را خواهی، و از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل ساخته‏ایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس ]کارش بر زیاده روی است، اطاعت مکن.