تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

چرا اندیشه نمی‏کنید؟

یا أهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما أنزلت التوراة و الانجیل الا من بعده أفلا تعقلون؛(917) ای اهل کتاب! چرا درباره ابراهیم، گفتگو و نزاع می‏کنید (و هر کدام، او را پیرو آیین خودتان معرفی می‏نمایید)؟! در حالی که تورات و انجیل، بعد از اونازل شده است! آیا اندیشه نمی‏کنید؟!