تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

اگر کتابی بود که عکس اشیا را نشان می‏داد، آن کتاب همین قرآن است که بهشت و جهنم را نشان می‏دهد، با این همه ما این گونه بی‏تفاوت هستیم و به دنیا دل بسته‏ایم. ای کاش ما به التفاوت چیزی بود که ارزش جدا شدن از حق و پیوستن به باطل را داشت. دنیا و مقاماتش چه ارزش دارد؟ خدا می‏داند که صاحبان مقامات معنوی در اوقات خلوت و مناجات چه حالی دارند!(633)
ملاک بهشت، ایمان و عمل است، نه خیال و آرزو. عمل به دستورات الهی، راه رسیدن به بهشت است.
تا انسان از گناه پاک نشود، شایستگی ورود به بهشت را ندارد و مؤمنان نیکوکار، همواره در بهشت خواهند بود.
لذت‏های دنیا، نگرانی از دست دادن دارد، اما نعمت‏های بهشت، جاودانه است.
بهشت را به بها دهند، نه بهانه.
در بهشت، خشونت، رقابت، حسرت، تهمت، حسد، کینه، دروغ، اندوه و هیچ گونه مرگ و مرض و فقر راهی ندارد. در بهشت، کینه و دشمنی نیست، سراسر صلح و صفاست ولی در جهنم، افراد یکدیگر را لعن و نفرین می‏کنند در بهشت، حزن و اندوه راهی ندارد و بهشتیان اهل صفا و صمیمیت و سلام‏اند، نه نزاع و قهر.
انکار مستمر آیات الهی، موجب محرومیت از بهشت و مواهب آن است. رضای الهی و بهشت ابدی را به دنیای زودگذر و پرآفت فروختن، بدترین کار است، چرا که همه دنیا و آنچه در آن است، در برابر الطاف الهی به مؤمنان، متاع قلیل و ناچیز است.
لذت‏های معنوی، بالاتر از لذت‏های مادی بهشت است. رضوان من الله اکبر و بهشت نیز درجات و مراتبی دارد.
در بهشت، نهرهای مختلفی وجود دارد: الف: نهر آب: أنهار من ماء ب: نهر شیر: أنهار من لبن لم یتغیر طعمه ج: نهر شراب بهشتی: أنهار من خمر لذه للشاربین د: نهر عسل: و أنهار من عسل مصفی.