تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یاد آخرت‏

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا رایتم الربیع فاکثروا ذکر النشور؛(47) هرگاه فصل بهار را مشاهده می‏کنید، زیاد به یاد زنده شدن خودتان باشید.