تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یکسان باشد و شخص تائب با دل و زبان به خدا باز گردد و در خواست آمرزش نماید، حتی خیرش بهتر از زبان عذر خواه گناه باشد. اعتراف به گناه‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال و الله ما ینجو من الذنب الا من أقربه؛(1060) امام باقر (علیه السلام) فرمود: به خدا قسم هیچ کس از گناه خلاص نمی‏شود، مگر آنکه صریحاً به گناه خود اقرار نماید.