تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

در یکی از این حالات...

عن أبی حمزء الثمالی قال قال لی أبو عبد الله (علیه السلام) اغد عالماً أو متعلماً أو أحب أهل العلم و لا تکن رابعاً فتهلک ببغضهم؛(2164) امام صادق (علیه السلام) به ابوحمزه ثمالی فرمودند: یا دانشمند باش و یا دانشجو و یا دوستدار دانشمندان و چهارمی مباش (دشمن علم و اهل آن) که به سبب آن هلاک می‏شوی.