تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

استعاذه به خدا از شر حسود

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد؛(1202) بگو: پناه می‏برم به پروردگار سپیده صبح، از شر تمام آنچه آفریده است؛ و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می‏شود؛ و از شر آنها که با افسون در گره‏ها می‏دمند (و هر تصمیمی را سست می‏کنند)؛ و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می‏ورزد!