تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روز نحس، روز نزول عذاب و خشم خداوند است نه سیزدهم‏

فأرسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی أیام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوه الدنیا و لعذاب الآخره أخری و هم لا ینصرون؛(1264) سرانجام تندبادی شدید و هول‏انگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم؛ و عذاب آخرت از آن هم خوار کننده‏تر است، و (از هیچ طرف) یاری نمی‏شوند!