تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قرآن و عترت‏

گر تو می‏خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن
اقبال لاهوری‏