تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برگشت تهمت‏

ای دروغ و شر و تهمت دین تو بر تو بر می‏گردد این نفرین تو
پروین اعتصامی‏