تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نتیجه توکل‏

من انقطع الی غیر الله و کله الله الیه؛(951) هر که به غیر خدا توکل کند خداوند او را به خودش وا گذارد.