تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بدترین مردمان‏

عن النبی قال ان من شرار الناس من ترکه الناس اتقاء فحشه؛(678) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود از جمله بدترین مردمان کسی است که مردم از بیم ناسزاگویی‏اش او را ترک کنند.