تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قلب رمضان‏

امام صادق (علیه السلام): قلب شهر رمضان لیلة القدر؛(1591) قلب ماه رمضان، شب قدر است.