تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزوهای بیجا معلول تسلط شیطان‏

و لأضلنهم و لأمنینهم و لامر نهم فلیبتکن ءاذان الأنعم و لامر نهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطن ولیا من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً؛(92) و آنها را گمراه می‏کنم! و به آرزوها سرگرم می‏سازم! و به آنان دستور می‏دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهار پایان را بشکافند، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!) و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.