تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از ریا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أنه قال لعباد بن کثیر البصری فی المسجد و یلک یا عباد ایاک و الریاء فانه من عمل لغیر الله و کله الله الی من عمل له؛(1671) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وای بر تو ای عباد! (نام شخص است). از ریا بپرهیز که هر کس برای جز خدا عملی انجام دهد، خدا او را به همان شخصی که برایش عمل را انجام داده است، واگذار می‏کند.