تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بوی بهشت‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال اذا کان یوم القیامه کشف غطاء من أغطیه الجنه فوجد ریحها من کانت له روح من مسیره خمسمائه عام الا صنف واحد قلت من هم قال العاق لوالدیه؛(645) راوی می‏گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود پرده‏ای از پرده‏های بهشت کنار می‏رود و هر جانداری بوی آن را از فاصله پانصد ساله درمی‏یابد جز یک دسته از جانداران. من عرض کردم: چه کسانی؟ فرمودند: نافرمانان از پدر و مادر.