تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از موارد تواضع...

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من التواضع أن ترضی بالمجلس دون المجلس و أن تسلم علی من تلقی و أن تترک المراء و ان کنت محقاً و أن لا تحب أن تحمد علی التقوی؛(867) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از فروتنی آن است که به نشستن در جایگاه پایین‏تر از خودت راضی باشی و سلام کنی به کسی که دیدارش می‏کنی و مجادله را رها کنی اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشی که تو را به پرهیزگاری بستایند.