تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فکر بخیل‏

لیس لبخیل راحه؛(586) علی (علیه السلام) بخیل آسایش فکر نخواهد داشت.