تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از موجبات قبولی توبه‏

مردی به محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: ای رسول خدا! هیچ کار زشتی نیست مگر این که انجام داده‏ام، آیا توبه من قبول می‏شود؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به او فرمود: آیا هیچ کدام از پدر و مادرت زنده هستند؟ او گفت: پدرم زنده است. حضرت فرمودند: فاذهب فبره؛ برو به پدرت نیکی کن. که همین نیکی به پدر، موجب پذیرفتن توبه تو خواهد شد. وقتی که او رفت، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به حاضران فرمود: ای کاش! مادر این گنهکار زنده بود و به مادرش نیکی می‏کرد، زیر نیکی کردن به مادر به قبولی توبه‏اش نزدیکتر بود. یعنی نیکی به مادر سریعتر موجب قبولی توبه، در پیشگاه خداوند است.(1078)