تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به پاداری فرمان خدا با قطع طمع‏

امام علی (علیه السلام): لایقیم امر الله سبحانه الامن لایصانع و لایضارع و لایتبع المطامع؛(1244) فرمان خدای سبحان را بر پا ندارد جز آن کس که (در حق) مدارا نکند و خود را خوار نسازد و در پی طمع نرود.