تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهاد در راه خدا برای آخرتی بهتر

فلیقتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوه الدنیا بالاخره و من یقتل فی سبیل الله فیقتل أو یغلب فسوف نؤتیه أجراً عظیماً؛(1301) کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته‏اند، باید در راه خدا پیکار کنند! و آن کس که در راه خدا پیکار کند، و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.