تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انصاف در حسابرسی‏

به انصاف در ذات خود کن نظر ببین، تا کجایی تو پرهیزگر