تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی و کارگری حضرت داود (علیه السلام)

فلقد کان یعمل سفائف الخوص بیده؛(1805) علی (علیه السلام) می‏فرماید حضرت داود (علیه السلام) با دست خود از لیف خرما زنبیل می‏بافت.