تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بیماری حرص‏

الحرص عناء مؤبد؛(1238) علی (علیه السلام) فرمود: بیماری حرص، رنجی دائمی و پایدار است.