تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوانی یاران امام مهدی (علیه السلام)

امام علی (علیه السلام): أصحاب المهدی شباب لاکهول فیهم؛(1341) یاران مهدی جوان‏اند سالمندی در میان آنان نیست.