تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

از حقوق فرزند...

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حق الولد علی والده أن یعلمه الکتابة و السباحة و الرمایة و أن یرزقه الا طیباً؛(988) حق فرزند بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن، و تیر اندازی را تعلیم دهد و جز غذای پاک و حلال برای وی فراهم نیاورد.