تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ساده زیستی امام علی (علیه السلام)

فو الله ما کنزت من دنیاکم...؛(1806) علی (علیه السلام) سوگند بخدا، از دنیای شما چیزی نیاندوختم.