تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

به خاک مالی بینی شیطان‏

امام مهدی (علیه السلام) ما ارغم انف الشیطان بشی‏ء افضل من الصلوة، فصلها و ارغم انف الشیطان؛(1893) هیچ چیزی به مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی‏ساید، پس نماز بگزار و بینی ابلیس را به خاک بمالان.