تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عجله در پرسش دور از ادب معلم‏

قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی‏ء حتی أحدث لک منه ذکراً(62) (خضر) گفت: پس اگر می‏خواهی بدنبال من بیایی، از هیچ چیز مپرس تا خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.