تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امتحان شامل خوبی یا بدی است‏

کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه و البنا ترجعون؛(339) هر انسانی طعم مرگ را می‏چشد! و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می‏کنیم؛ و سرانجام بسوی ما بازگردانده می‏شوید!