تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوی ملاک برتری‏

عن عقبه بن بشیر الأسدی قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) أنا عقبه بن بشیر الأسدی و أنا فی الحسب الضخم من قومی قال فقال ما تمن علینا بحسبک ان الله رفع بالایمان من کان الناس یسمونه و ضیعاً اذا کان مومناً و وضع بالکفر من کان الناس یسمونه شریفاً اذا کان کافراً فلیس لأحد فضل علی أحد الا بالتقوی؛(1017) راوی می‏گوید من به حضرت باقر (علیه السلام) عرض کردم: من عقبه پسر بشیر اسدی هستم و در اصل و نسب بزرگ خاندان خود هستم. او گفته است که حضرت به من فرمودند: آیا به اصل و نسبت بر ما منت می‏گذاری؟ همانا خدا مردی را که پسند نامیده می‏شوند، چون مؤمن شدند به سبب ایمان بالا برد و مردمی را که والا نامیده می‏شوند چون کافر گشتند به سبب کفر، پست کرد و هیچ کس بر کس دیگر جز به سبب پرهیزگاری برتری ندارد.