تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

درجه صاحب حسن اخلاق‏

و علیکم بحسن الخلق فانه یبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم؛(188) بر شما باد به حسن خلق زیرا که آن صاحبش را به درجه روزه‏داران و نماز گزاران واقعی می‏رساند.