تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وفای به پیمان‏

امام علی (علیه السلام): ما أیقن بالله من لم یرع عهوده و ذمته؛(2097) به خدا یقین ندارد کسی که عهد و پیمان خود را فرو گذارد.