تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

علم زمینه تأثیر آیات الهی‏

و کذلک نصرف الایات ولیقولوا درست و لنبینه لقوم یعلمون؛(2148) و اینچنین آیات (خود) را تشریح می‏کنیم؛ بگذار آنها بگویند: تو درس خوانده‏ای (و آنها را از دیگری آموخته‏ای)! می‏خواهیم آن را برای کسانی که آماده درک حقایقند، روشن سازیم. از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده، پیروی کن! هیچ معبودی جز او نیست! و از مشرکان، روی بگردان!